История и информация за фирмата

СТОК Инженеринг ЕООД е фирма основана през 2002 г. в гр. Пловдив от Инж. Стоян Киряков с мисия да предлага качествени и достъпни инженерни решения на няколко местни фирми в хранително-вкусовата промишленост. Фирмата започва собствено производство през 2004 г. и от тогава до сега поддържа най-високи стандарти на качество както в дизайн, така и в производство.

Десетилетията опит на нашия главен инженер, г-н Киряков, заедно с опита на останалите ни инженери, позволиха на СТОК Инженеринг да създаде отлично портфолио от решения и продукти. Нашите иновативни дизайни предоставят на нашите клиенти най-оптималните, ефективни и достъпни продукти и решения. Също така помагаме на нашите клиенти да спечелят от познанията ни в специфични индустрии:

  • Помогнахме на стотици клиенти закупили от нас машини за понички да стартират собствен успешен бизнес в над 25 държави в света; подпомагаме нашите клиенти с пълно снабдяване, включително с готова смес за понички, рекламни материали и общо планиране
  • Всички наши машини отговарят на най-високите европейски санитарни стандарти и изисквания за безопасност
  • Нашите машини за понички са СЕ-сертифицирани от независима европейска лаборатория
  • В рамките на десетилетие на производство, ние реконструирахме бутилиращи линии над 100 пъти, за да ги пригодим за нови бутилки и етикети
  • Нашето производство на елеватори и конвейери е надеждно и високо-достъпно; нашият дизайн е винаги оптимално пригоден за нуждите на клиента

Днес все още сме малка и ефективна фирма и разчитаме само на висококачествени компоненти от реномирани снабдители, включително Schneider Electric, KEYENCE, Bosch Rexroth и HENGSTLER.

Енергийна ефективност

logos

СТОК Инженеринг успешно изпълни проект за прилагането на енергоспестяващи производствени технологии, въвеждането на възобновяеми енергийни източници за отопление и подобряване на общата енергийна ефективност съфинансиран по Оперативна Програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013. С въвеждането на енергоспестяващи мерки СТОК Инженеринг успя да намали енергийните си разходи, повишавайки своята конкурентоспособност. Проектът допринесе пряко и за постигане на целите на обществото за преход към „зелена икономика“, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Stoyan Kiryakov

Стоян Киряков, Основател и Изпълнителен директор

Производствена база

Стопански двор, Куклен 4101, България

Телефон: +359 889 356 229

Избрани клиенти