7 юли 2020 г.

„Сток Инженеринг” ЕООД обявява тръжна процедура „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на два броя машини за лазерно рязане и за обработка на детайли на продукти  на „СТОК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД”. Процедурата е по реда на чл.50, ал.1 „Избор с публична покана” с две обособени позиции: 1) доставка на машина за лазерно рязане – 1 брой и 2) доставка на CNC хоризонтален струг – 1 брой. Краен срок за подаване на оферти – 15 юли 2020 година.

Документи: documenti.zip